Dziś telefon jutro cement

Historia Firmy


Korzenie firmy sięgają lat 60-tych, kiedy to powstał opolski oddział Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego  w Warszawie specjalizujący się w transporcie cementu luzem z cementowni Groszowice, Odra, Piast, Bolko.
  Dążymy do długotrwałych relacji z klientami opartych na solidności w realizacji zadań.

HANDEL


Jesteśmy dystrybutorami Górażdże  Cement SA w Choruli i Cementowni Odra SA w Opolu. 
Świadczymy kompleksową usługę dostarczając cementy portlandzkie, żużlowe, hutnicze i inne materiały wraz z usługą transportową. 

 Nasze hasło „ Dziś telefon jutro cement”.

Oferujemy: 

  Cementy Portlandzkie :
CEM I 52,5R; CEM I 42,5 N-NA; CEM I 42,5R 
  Cementy Portlandzkie żużlowe:
CEM A-S II 52,5 N; CEM II B-S 42,5N-NA; CEM II B-S 32,5R-NA 
  Cementy Hutnicze:
CEM III/A 42,5N –LH/HSR/NA; CEM IIIA 32,5N-LH/HSR/NA.
  Wapno hydratyzowane , Mączkę wapienną, wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.
  Pyły dymnicowe, Wylewki betonowe, Zaprawy tynkarskie i murarskie.
 Nasi klienci to zakłady produkujące: beton towarowy, prefabrykaty betonowe, firmy z branży drogowej wykonujące stabilizacje oraz hurtownie materiałów budowlanych.  

TRANSPORT

Dysponujemy kilkunastoma zestawami o ładowności 26-28,5 tony, wyposażonymi w wydajne sprężarki do rozładunku cementu, wapna oraz pyłów dymnicowych luzem. Posiadamy ubezpieczenie przewożonych ładunków OCP przewoźnika. 
 Nasi pracownicy to wysokiej klasy fachowcy posiadający wieloletnie doświadczenie w koordynacji i transporcie ładunków sypkich.  

SERWIS


Świadczymy usługi obsługi i naprawy ciągników i naczep.
 Dysponujemy placem postojowym pod wynajem.